Lege economică obiectivă

O lege economică obiectivă (Objective economic law) este una care se bazează pe teorii și principii observabile și măsurabile. O lege de acest gen nu va ține cont de preferințele individuale sau de evaluările subiective. În cadrul acestui tip de principiu putem include majoritatea legilor care pleacă de la prezumția de caeteris paribus. Toate aceste legi se axează pe observarea și măsurarea unui număr redus de variabile (în multe modele chiar una singură). De exemplu, legile cererii și ofertei analizează schimbările de pe piață care apar în urma modificării unei variabile obiective (e.g. cantitate produsă, nivel mediu al venitului, costuri de producție etc.)

Lege economică obiectivă
Tools icons created by Freepik – Flaticon

O lege obiectivă se va baza pe relațiile dintre variabilele economice și pe factorii cantitativi.

Legile obiective ne oferă informații esențiale privind modul în care funcționează economia. Trebuie totuși să ținem cont că pe piață interacționează miliarde de indivizi subiectivi și, drept urmare, aceste legi au limite în aplicarea practică

Vezi și conceptul de lege economică subiectivă.