Mijloace de producție (Means of production)

Prin mijloace de producție (Means of production) înțelegem factorii utilizați pentru realizarea de produse și servicii: pământul, munca și capitalul. În principiu, orice proces de producție se bazează pe o configurație specifică a acestor trei factori de producție. Inițial, procesele de producție erau intensive în muncă. În prezent, tot mai multe activități sunt intensive în capital.

mijloace de producție
Manufacturing icons created by Smashicons – Flaticon

(2) Mijloacele de producție pot fi definite și prin totalitatea intrărilor fizice și non-financiare, din cadrul proceselor de producție, efectuate pentru a realiza bunuri cu valoare economică. Această definiție este însă mai restrictivă deoarece pleacă de prezumția că doar bunurile de capital sunt mijloace de producție.