Mijloace de producție (Means of production)

Prin mijloace de producție (Means of production) înțelegem factorii utilizați pentru realizarea de produse și servicii: pământul, munca și capitalul. În principiu orice proces de producție se bazează pe o configurație specifică a acestor trei factori de producție.

(2) Mijloacele de producție pot fi definite și prin totalitatea intrărilor fizice și non-financiare, din cadrul proceselor de producție, efectuate pentru a realiza bunuri cu valoare economică. Această definiție este însă mai restrictivă pentru că pleacă de prezumția că doar bunurile de capital sunt mijloace de producție.