Piața cuaternară

Piața cuaternară (Fourth market) presupune tranzacții directe cu blocuri mari de titluri de valoare între investitorii instituționali. Astfel, investitori precum fondurile de pensie, fondurile mutuale, companiile de asigurări etc. fac tranzacții directe. Prin aceasta ei evită utilizarea cadrului bursier uzual. De obicei, aceste tranzacții sunt realizate prin rețele electronice securizate care oferă siguranță și confidențialitate.

Practic, piața cuaternară le oferă investitorilor posibilitate să aibă un control mai mare asupra condițiilor de schimb și să evite unele costuri și comisioane asociate cu tranzacțiile care sunt realizate pe piața bursieră.

Piața cuaternară
Blockchain icons created by ultimatearm – Flaticon

Vezi și piața primară, secundară și terțiară.