Sector de piață

Sectorul de piață (Market sector) este un termen folosit pentru a descrie o parte a economiei. În mod obișnuit, termenul este folosit pentru a surprinde o sferă mai largă decât cea a unei industrii. De obicei, o industrie este specializată în realizarea anumitor categorii de produse. Astfel, fabricile de mobilă fac parte din industria mobilei. Aceasta din urmă, alături de alte industrii, formează un sector de piață mai mare.

sector de piață
Furniture icons created by justicon – Flaticon

Economia este împărțită în mod frecvent în trei sectoare primar, secundar și terțiar.

Sectorul primar cuprinde toate industriile agricole, industriile miniere, silvicultura etc.

Sectorul secundar cuprinde toate industriile productive, specializate în transformarea materiilor prime în produse finale.

Sectorul terțiar cuprinde toate industriile specializate în prestarea de servicii.