Sector de piață (Market sector)

Sectorul de piață (Market sector) este un termen folosit pentru a descrie o parte a economiei. În mod obișnuit, termenul este folosit pentru a descrie o sferă mai largă decât cea a unei industrii. De exemplu, putem împărți economia în trei sectoare primar, secundar și terțiar. Sectorul primar curprinde toate industriile agricole, industriile miniere, silvicultura etc.