Teoria producției

Teoria producției (Production Theory) este o secțiune fundamentală a științelor economice care se ocupă cu studiul transformării factorilor de producție în bunuri și servicii. Această teorie oferă un cadru de analiză pentru modul în care se iau decizii în cadrul firmelor.

Dintre elementele fundamentale ale teoriei producției, menționăm:

  • factorii de producție tradiționali (pământ, capital, forță de muncă);
  • neo-factorii de producție (antreprenoriatul, informațiile,  know-how-ul etc.);
  • funcțiile de producție (relația cuantificabilă dintre intrările de factori de producție și ieșirile de bunuri și servicii);
  • economiile de scară;
  • dezeconomiile de scară;
  • costurile producției – Aici este esențială înțelegerea diferențelor dintre diferitele tipuri de costuri (variabile, fixe, salariale, materiale etc.);
  • maximizarea profitului – În funcție de obiectivele interne, o firmă va urmări să obțină profitul maxim sau să vândă un volum mai mare de bunuri și servicii;
  • maximizarea vânzărilor;
  • tipul de piață – O firmă își va ajusta producția în funcție de piața pe care operează (concurențială, monopol, oligopol etc.);
  • deciziile sunt influențate și de durata de implementare (termen scurt versus lung);
Teoria producției
Assembly icons created by Eucalyp – Flaticon

În cadrul teoriei producției se analizează relația dintre intrări, ieșiri, costuri și eficiența proceselor de producție.