Vânzare de active

O vânzare de active (Asset sale) este tranzacția în care o companie își vinde din active, tangibile sau intangibile. Compania rămâne cu aceiași proprietari, dar dotarea cu active se modifică, deci evaluarea contabilă totală scade. Nu este însă obligatoriu ca vânzarea de active să fie însoțită de o scădere a evaluării publice. Evaluarea companiei ține mai degrabă de indicatorii financiari și de percepțiile subiective ale investitorilor. Acest proces de vânzare este excepțional și nu intră în activitatea specifică a firmei.

vânzare de active
Special-offer icons created by Freepik – Flaticon

Vânzările de active pot să apară după restructurările companiilor sau după tehnologizări. De exemplu, este posibil ca o firmă să facă investiții pentru a deveni intensivă în capital și, în același timp, să vândă echipamentele și clădirile care nu mai sunt folosite.