Vânzare de active (Asset sale)

O vânzare de active (Asset sale) este tranzacția în care o companie își vinde din active, tangibile sau intangibile. Compania rămâne cu aceiași proprietari, dar dotarea cu active se modifică, deci evaluarea contabilă totală scade. Nu este însă obligatoriu ca vânzarea de active să fie însoțită de o scădere a evaluării publice. Evaluarea companiei ține mai degrabă de indicatorii financiari și de percepțiile subiective ale investitorilor.