Categorii
Opinii

Etapizarea propusă de USR+ va dezechilibra economia

USR+ a răspuns la îngrijorările legate de efortul bugetar pe care l-ar implica propunerea lor cu zero taxe, prin oferirea unui plan de adoptare etapizată. Chiar dacă măsura are un potențial imens de relansare a economiei, etapizarea propusă de USR+ este extrem de prost gândită și poate fi sursa a nenumărate distorsiuni pe piață.

Etapizarea propusă de USR+ va dezechilibra economia pentru că va genera o migrație de personal între ramurile industriale. USR+ a lansat în dezbatere un Policy Brief prin care încearcă să combată îngrijorările legate de efortul bugetar pe care l-ar presupune măsura Zero Taxe. După cum am mai observat, măsura are potențialul să relanseze o economie vulnerabilizată de durata prelungită a pandemiei. Din păcate, dacă aceasta ar fi adoptată în maniera propusă de USR+ vom fi martori la distorsiuni incredibile pe piață.  USR+ propune o discriminare brutală între diferitele categorii de salariați și favorizarea angajaților din agricultură și industrie în detrimentul celor din servicii.

Etapizarea propusă de USR+ va dezechilibra economia

Prin această etapizare, pe termen scurt și mediu, se ratează cel puțin două dintre obiectivele originare ale propunerii USR+: eliminarea sărăciei în muncă și atragerea de forță de muncă emigrată în țările din vestul Europei. Prin creșterea mai rapidă a salariilor din agricultură și industrie va fi atrasă forță de muncă din servicii și se va accentua criza din acest sector.

Etapizarea propusă în Policy Brief
Sector 2021 2022 2023 2024 2025
Agricultură 1767 1999 2230 2230 2230
Industrie 1767 1999 2230 2230 2230
Servicii 1 1305 1631 1767 2230 2230
Servicii 2 1305 1305 1631 1767 2230
Servicii 3 1305 1305 1305 1305 2230
Sursa: Calcule realizate pe baza etapizării propuse de Policy Brief. Pentru simplificare, valorile au fost rotunjite și s-a făcut abstracție de deducerile de venit.

Observăm în tabel că, din anul doi de implementare, va apărea un ecart semnificativ de salarizare între sectoarele economice. Din primul an de implementare locurile de muncă din agricultură și industrie vor deveni mai atractive decât cele din servicii. Ecartul va crește până în 2023 șiva fi  închis în 2025. Salariile nu sunt suficient de mari pentru a atrage forță de muncă din vestul Europei, dar vor impulsiona migrația internă dinspre servicii spre agricultură și industrie.

Măsura va rezolva parțial criza forței de muncă din agricultură și servicii, dar o va agrava pe cea din servicii. Această etapizare semnifică în fapt o acțiune împotriva evoluției normale a economiei pentru că în România și în restul lumii, automatizarea din industrie și agricultură este superioară celei din servicii. În sectoarele pe care USR+ încearcă să le favorizeze există mult mai multe soluții tehnologice pentru compensarea deficitului de forță de muncă. În schimb, în servicii, utilizarea roboților și a procedurilor automatizate este exotică și costisitoare.

Prin această etapizare a măsurii se anulează fix obiectivele propuse. În primul rând, sărăcia muncii este atenuată doar pentru angajații din agricultură și industrie. În al doilea rând, nu se va reuși atragerea de forță de muncă din exterior ci va fi orientată cea internă dinspre sectorul serviciilor spre cel al agriculturii și industriei.

Domeniile automatizabile sunt favorizate

Având în vedere că marea majoritate a IMM-urilor operează în servicii putem nota faptul că măsura va accentua criza forței de muncă din micile afaceri și le va îngreuna și mai mult dezvoltarea. Micile SRL-uri care operează fără salariați, vor amâna angajările până când vor avea condiții avantajoase. Cu alte cuvinte, va avea loc distorsionarea modului de alocare a resurselor de muncă.

În mod surprinzător, prin această orientare sunt favorizate domenii în care automatizarea muncii este posibilă, în care prin investiții poate fi suplinită lipsa forței de muncă. În schimb, se reduce forța de muncă angajată în servicii, unde activitatea este mai dificil de automatizat sau robotizat. Este de neînțeles această strategie și ce anume se urmărește prin ea. Lipsa de performanță a industriei și a agriculturii din România este cauzată, în mare parte, de utilizarea intensivă a muncii. În loc ca USR+ să aducă pe piața politică măsuri pentru creșterea productivității muncii din agricultură și industrie, vine cu această propunere care va determina amânarea investițiilor în tehnologizare. USR+ va reuși să prelungească agonia unor sectoare care suferă din cauza slabei tehnologizări și a producției intensive în muncă.  

Ar crește complexitatea fiscală

La toate acestea se adaugă o creștere a complexității fiscale. Orice reformă fiscală ar trebui să propună o simplificare și standardizare a modului de percepere a taxelor pe muncă. În momentul de față, pentru diferitele categorii profesionale sau sociale, există deja nenumărate excepții în modul de calculare a taxelor pe muncă. Această etapizare va accentua discriminările dintre categoriile de salariați.

Pe lângă toate argumentele anterioare, etapizarea propusă de USR+ mai are cel puțin încă un risc major. Este posibil ca, în intervalul de implementare, să se înregistreze ani fiscali slabi care să determine guvernul să amâne cu 1-2 ani următoarele faze. Orice amânare va determina o prelungire a discriminării dintre sectoarele economice. Singurul mod etic în care ar putea fi implementată această măsură constă în etapizarea implementării pentru toate sectoarele.

De Gabriel

Sunt economist și scriu aici în timpul liber. Nu sunt infailibil și continui să învăț din greșelile mele.

Un răspuns la “Etapizarea propusă de USR+ va dezechilibra economia”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *