Forța de muncă necalificată (Unqualified workforce)

Forța de muncă necalificată (Unqualified workforce) este formată din indivizii apți de muncă dintr-o țară, angajați sau în căutare de slujbe, care nu au calificări formale. O pondere scăzută a forței de muncă necalificate este un indicator al unui stat dezvoltat. Într-o țară în curs de capitalizare, această forță de muncă este esențială. Slaba tehnologizare a unei economii o face dependentă de utilizarea de forță de muncă necalificate.