Investiție de înlocuire (Replacement investment)

Investiția de înlocuire (Replacement investment) este reprezentată de achizițiile de capital tehnic, efectuate de o firmă pentru a-și conserva capacitatea de producție. Practic, scopul investițiilor constă în schimbarea elementelor de capital tehnic uzate, depășite fizic sau moral. Uzura echipamentelor are ca efect o scădere a productivității și a calității produselor. Prin o investiție de înlocuire se urmărește păstrarea capacității de producție cel puțin la nivelul anterior deteriorării echipamentelor tehnice.

investiție de înlocuire
Equipment icons created by srip – Flaticon

Practic, prin acest tip de investiții se urmărește compensarea uzurii morale și fizice înregistrate de echipamentele firmei. Uzura este un fenomen normal și orice firmă trebuie să facă investiții constante pentru a rămâne competitivă.