Teza lui Prebisch

Teza lui Prebisch (Prebisch’s thesis) afirmă că termenii schimbului pentru țările care exportă materii prime tind să se deterioreze în timp în comparație cu cei ai țărilor care exportă produse manufacturiere. Din această cauză, în timp, are loc o deteriorare structurală a economiilor în curs de dezvoltare. Teza a fost enunțată de către economistul argentinian Raul Prebisch. Aceasta mai este cunoscută și drept teza sau ipoteza Prebisch-Singer, după numele coautorului Hans Singer. Ea a avut un rol fundamental în studiul comerțului internațional. Teza pleacă de la un tipar istoric. Astfel, prețurile materiilor prime sunt mai volatile și țările care le exportă sunt mai susceptibile să fie afectate de șocurile mondiale. În plus, cererea pentru acestea tinde să fie inelastică. Pe de altă parte, produsele manufacturiere au o cerere stabilă și permit obținerea de economii de scară. În opinia autorilor, țările în curs de dezvoltare trebuie să promoveze industrializarea și diversificarea pentru a stopa deteriorarea termenilor comerciali.

teza lui Prebisch
Thesis icons created by Vectors Tank – Flaticon