Legea Wagner

Legea Wagner (Wagner’s law) se referă la o observație făcută de Adolph Wagner în secolul XIX, conform căreia ponderea sectorului public a crescut de-a lungul timpului și că această tendință va continua. În opinia lui Wagner tendința se explică prin trei argumente:

  • Creșterea economică generează o complexitate suplimentară a sistemului, fapt care presupune introducerea continuă de noi legi și dezvoltarea structurii juridice. Practic, pe măsură ce evoluează, sistemul devine tot mai birocratic.
  • Creșterea urbanizării duce la sporirea externalităților negative, de tipul criminalității și aglomerării, fapt care implică intervenționism public.
  • Bunurile publice au o elasticitate a cererii mai mare de 1. Altfel spus, cererea pentru ele este elastică, deci creșterea prețurilor  (prin taxe) determină o reducere mai mult decât proporțională a cererii.
Legea Wagner
Law icons created by Freepik – Flaticon