Legea Wagner (Wagner’s law)

Legea Wagner (Wagner’s law) se referă la o observație făcută de Adolph Wagner în secolul XIX, conform căreia ponderea sectorului public a crescut de-a lungul timpului și că această tendință va continua. În opinia lui Wagner tendința se explică prin trei argumente:

  • Creșterea economică generează o complexitate suplimentară a sistemului, fapt care presupune introducerea continuă de noi legi și dezvoltarea structurii juridice;
  • Creșterea urbanizării duce la sporirea externalităților negative, de tipul criminalității și aglomerării, fapt care implică intervenționism public;
  • Bunurile publice au o elasticitate a cererii mai mare de 1.