Abundența (Abundance)

Abundența (Abundance) în economie se referă la disponibilul de resurse sau de produse și servicii de pe piață. Aceasta este opusă conceptului de raritate. Cu cât o resurseă este mai abundentă, cu atât o companie se va aproviziona mai ușor. Pe o piață bine aprovizionată cu produse, prețurile acestora vor tinde să fie scăzute. Abundența…

Acapararea pieței (Cornering the market)

Acapararea pieței (Cornering the market) este procesul prin care o persoană fizică sau juridică obține controlul asupra ofertei unui produs sau serviciu. Conceptul se poate referi la a fi proprietar asupra unei părți a pieței sau la a controla oferta ei. Pe piața bursieră, o entitate poate deține suficiente acțiuni ale unei firme sau stocuri…

Accelerator (Accelerator)

Acceleratorul (Accelerator) sau efectul de accelerare este un concept Keynesian utilizat pentru a explica efectul de antrenare al investițiilor realizate într-o economie națională. Astfel, efectul de accelerare se referă la impulsul pozitiv pe care îl are creșterea investițiilor. Investiția fiind o componentă cheie a cereri agregate. De exemplu, atunci când venitul și consumul indivizilor cresc,…

Acceptator de prețuri (Price taker)

Un acceptator de prețuri (Price taker) este o persoană fizică sau juridică forțată să accepte prețurile pieței. Actorii economici care acceptă prețurile existente au o cotă prea mică de piață pentru a le influența. Aceștia nu își pot negocia prețuri mai favorabile. Acceptatorii de prețuri se întâlnesc pe majoritatea piețelor care se adresează publicului larg.…

Acciza (Excise Duty)

Acciza (Excise Duty) este o taxă indirectă de descurajare a consumului,  impusă în special pentru produse poluante, de exemplu, petroliere, sau care dăunează grav sănătății, precum tutunul și alcoolul. Prin acest tip de taxă, se urmărește descurajarea consumului de produse care au externalități negative. În mod ideal, sumele de bani colectate prin această taxă ar…

Achiziție (Procurement)

Achiziția (Procurement) este procesul prin care, în cadrul unei organizații, sunt achiziționate materii prime, produse sau servicii. Procesul de achiziție este mai complex decât cel de cumpărături al unei persoane fizice. Relațiile B2B pot să fie extrem de complexe și dificil de implementat. De exemplu, un proces de achiziție implică mai multe departamente dintr-o companie…

Achiziție externă (External procurement)

Achiziția externă (External procurement) este procesul prin care firma cumpără, de la un vânzător extern, materii prime, produse sau servicii. Altfel spus, prin acest proces, firma se aprovizionează parțial sau total de pe o piață externă. O achiziție de acest tip presupune realizarea unui import. Cumpărătorul va trebui să pregătească și formalitățile de transport și…

Achiziție internă (Internal procurement)

O achiziție internă (Internal procurement) este procesul care are loc în cadrul corporațiilor formate din firme cu personalitate juridică distinctă. Tranzacțiile de materii prime, resurse, bunuri sau servicii între firme din cadrul unei corporații sunt înregistrate drept achiziții în contabilitate. De exemplu, unele firme își organizează vânzarea produselor prin companii de vânzări pe care le…

Achiziție privată (Private procurement)

O achiziție privată (Private procurement) este procesul prin care organizații orientate spre obținerea de profit achiziționează materii prime, resurse, bunuri și servicii, pentru a le utiliza în procesele lor interne de producție. De asemenea, achiziția privată se referă la orice produs sau serviciu care este cumpărat de un individ, în interes propriu. Caracteristica principală a…

Achiziție publică (Public procurement)

O achiziție publică (Public procurement) este procesul prin care o autoritate publică achiziționează, de la companii, mărfuri, bunuri și servicii. Pentru că aceste achiziții sunt realizate din bani publici ele trebuie să respecte anumite reguli, care pot să difere de la țară la țară. De obicei, achizițiile publice directe pot fi realizate doar până la…